Dokumenty do pobrania

Projekt
"DROGA DO AKTYWNOŚCI"

Projekt skierowany jest do 70 osób bezrobotnych i biernych zawodowo

Slider

Dokumenty do pobrania

Proces rekrutacji:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKT
"Droga do aktywności"