Efekty projektu

Projekt
"DROGA DO AKTYWNOŚCI"

Projekt skierowany jest do 70 osób bezrobotnych i biernych zawodowo

Slider

Efekty Projektu

Planowane efekty:

 • Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 60 osób
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 20 osób
 • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 10 osób
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 3 osob
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 10 osób
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie – 26 osób
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu Programu – 30 osób
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 24 osoby
 • Liczba osób, dla których sporządzono IPD – 70 osób
 • Liczba osób, która wzięła udział w kursie zawodowym – 70 osób
 • Liczba osób, które ukończyły WAPP (warsztaty aktywnego poszukiwania pracy) – 70 osób
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 65 osób
 • Liczba osób, które podniosły praktyczne umiejętności zawodowe poprzez udział w stażu – 40 osób.

PROJEKT
"Droga do aktywności"